یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 70، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

جلسه پرسنل بهکام 25فروردین 99 به همراه ورزش صبحگاهی