یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 70، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

سخنرانی آقای عزیزی و پایش همکاران در اداره آب یزد

سخنرانی آقای عزیزی در اداره آب و تست پایش از کارمندان اداره در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید