یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

NLP ؟

NLP (Neuro linguistic programming)

NLP یکی از شاخه های جدید علم روانشناسی است که در سال ۱۹۷۲ توسط ریچارد بندلر و جان گریندر با تطبیق رویکردهای سیستم درمانی، گشتالت درمانی و هیپنوتراپی پایه ریزی گردید..

NLP حاوی تکنیک های زیادی است که به فرد کمک می کند تا خودش را تغییر دهد.

تغییرات ذهنی عمیق و ماندگار در ذهن و روان

شناسایی باورهای بازدارنده و تغییر آن

حل تضادها و تعارضات درونی

پیدا کردن قدرت نه گفتن

افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

کنترل احساسات

هدف گذاری

کمک به رسیدن به تناسب اندام از طریق توازن ذهنی و رفتاری