یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

برنامه غذایی آنلاین

آیا دچار اضافه وزن هستید،جهت ریشه یابی چاقی ،لطفا به سوالات زیر با دقت و حوصله پاسخ دهید.

  آیا فکر میکنید مشاوره روان شناسی به کاهش وزنتان کمک میکند ؟ خیربلی

  تاکنون چه روش هایی را برای لاغری امتحان کرده اید و نتایج آن چه بوده است ؟


  علت مراجعه به مرکز :کم کردن وزنافزایش وزنتغذیه در بیماریسایرموارد

  نحوه ی آشنایی با مرکز :

  آیا اهل مطالعه هستید ؟

  چقدر با اینترنت کار میکنید؟

  آیا از طریق گوشی همراه خود،امکان دسترسی به شبکه های اجتماعی رو دارید؟

  در صورت دسترسی به شبکه های اجتماعی نوع برنامه را مشخص کنید :

  بیماریها :  حدود ساعت خواب :

  از ساعت

  شب الی

  صبح.   آیا عادت به خواب میان روز دارید؟

  اگر بله چند ساعت


  میزان اشتها :


  فعالیت :

  آیا هم اکنون ورزش میکنید ؟

  چه ورزشی ؟

  هفته ای چند روز ؟

  چه ساعتی ؟


  آیا میتوانید ورزش را در برنامه روزانه خود اضافه کنید ؟

  اگر بله دوست دارید کجا ورزش کنید ؟

  به چه ورزش یا ورزشهایی علاقه دارید ؟

  آیا مشکل جسمانی خاصی که فعالیت ورزشی شما را محدود کند دارید؟ مثل :

  الف) من خیلی کم غذا میخورم ولی لاغر نمیشوم. خیربلی

  ب) من درحال رژیم گرفتن هستم ولی لاغر نمیشوم. خیربلی

  ج) با اینکه تمایل به لاغری دارم غذا خوردن را هم دوست دارم. خیربلی

  ردیف

  سوالات

  گزینه ها

  1

  بعد از غذا خوردن شدیدا خودم را سرزنش میکنم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  2

  تمایل به لاغر بودن ذهن مرا مشغول میکند

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  3

  من وقتی عصبی یا ناراحت هستم زیاد تر از حد معمول میخورم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  4

  من وقتی گرسنه نیستم میخورم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  5

  دوره هایی داشتم که در آنها احساس کرده ام نمیتوانم از خوردن دست بکشم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  6

  من بدون هیچ دلیلی تا خرخره میخورم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  7

  من اراده کافی برای رژیم گرفتن ندارم . وقتی رژیم میگیرم وسط کار آن را رها میکنم.

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  8

  من شروع برنامه لاغری را به تاخیر می اندازم.

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  9

  من معمولا زیاد نمیخورم ولی در مهمانی ، مسافرت یا شرایط خاص دیگر حسابی پرخوری میکنم.

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  10

  حرف دیگران در خورد و خوراک من تاثیر دارد

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  11

  باید در ساعت معینی غذا بخورم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  12

  وقتی با خوردنی ها رو به رو میشوم خودم را کنترل میکنم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  13

  احساس میکنم دیگران مرا مجبور به خوردن میکنند

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  14

  من در جمع ، خوردنم را کنترل میکنم ولی در تنهایی پرخوری میکنم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  15

  گاهی دوست دارم بی توجه به چاقی و لاغری غذا بخورم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  16

  من فکر میکنم چاقی در خانواده ما ارثی است

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  17

  من فکر میکنم ورنم کم نمیشود

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  18

  من فکر میکنم آب هم بخورم چاق میشوم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  19

  من فکر میکنم اگر رژیم بگیرم و وزنم هم کم شود ، دوباره برگشت میکند

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  20

  مشغله روزانه من زیاد است و نمیتوانم برنامه منظمی داشته باشم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  21

  روزانه با استرس های زیادی مواجه ام

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت

  22

  از اینکه نتوانم برای خودم برنامه ریزی کنم نگران میشوم

  اکثر اوقاتبعضی اوقاتبه ندرت