یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

بیش از این منفی بافی نکنید

بیش از این منفی بافی نکنید

بیش از این منفی بافی نکنید

اگرشمادوستی داشتید که سعی داشت وزن کم کند ، آیا شما اورا چاقالو خطاب می کردید؟آیا اورا بی خاصیت وبی اراده خطاب می کردید ، آیا شما به او می گفتید که هیچ وقت نمی تواند لاغر شود، درست شبیه مادرش ؟

البته که اینطور نیست ،اما شما این عبارات غلط رادرباره خودتان به کارمی برید. افرادی که در کاهش وزن ناموفق هستند اغلب با عبارات منفی با خود صحبت میکنند . آنها تمایل دارندتصویر منفی ازخودارائه دهندکه ترجمه منفی ازتجارب اخیر ودر نتیجه تاثیرمنفی برآینده خواهدداشت . چراکه آنها درک نمیکنند افکارمنفی میتواند مغزآنها را برای شکست وچاق ماندن آماده کند . افکارمنفی باعث شکست میشوند زیرا آنها فقط درلحظه ای که هستید شما را ارزیابی میکنند. اگربه خودتان بگویید من همیشه چاق بودم  یا من هیچ وقت قادر نیستم وزن کم کنم .شما احتمال تغییررا در خود ازبین برده اید. اگرشما مدام این افکاررا تکرار کنید،همینطور چاق باقی میمانید اگرشما میخواهید وزن کم کنید این افکارمنفی رادور کنید ما چند روش را این جا پیشنهاد کرده ایم : لغات وعبارات توهین آمیز را ازمغزتان دور کنید .وقتی یک عبارات توهین آمیز در ذهنتان شکل میگیرد متوقفش کنید یا آن را در مغزتان حذف کنید . اگرترک این عادت سخت است نواری دورمچتان ببندیدتا به شما یادآوری کند که افکار منفی را ناتوان کنید .

برآنچه نمیتوانید انجام دهید تمرکز نکنید.افرادی که رژیم های گروهی میگیرنداغلب ازاین شکایت دارن که نمیتوانند بدون خوردن شیرینی ورزش کنند . واقعیت این است که اغلب آنها نمیتوانند هیچ چیز را فراموش کنند . هرروز مقاومت خودرا به خود یادآوری کنید با خود بگوید من این رژیم را تحمل میکنم ، من میتوانم ده دقیقه دیگر ورزش کنم ، من میتوا نم زندگی بدون شکلات وشیرینی را تحمل کنم .

افکارمنفی را به افکار امیدوارکننده ،اما واقعی تغییردهید.اگرشما درخود میشنوید که من نمیتوانم وزن کم کنم ، این عبارت را به این عبارت که من درحال کم کردن وزن هستم ،تغییردهید واما وقتی تصمیم به انجام آن میگیرم آن را انجام خواهم داد . تمام نگرش منفی راکه درمورد بدنتان یا وزنتان دردفترچه برای افزایش آگاهی تان ثبت میکنید به شما این شانس را میدهد ودفعه بعد که آن ها را میشنوید با آن ها مقابله میکنید.

افکاررا دور کنید.آیا شما همواره خودرا چاق خطاب میکنید یا خودتان راسرزنش میکنید که عزم راسخ ندارید .افکارتان را روی کاغذ بنویسید آن را پاره کنید یا بسوزانید یا مچاله کنید ودور بیاندازید . این حرکات نمادین به شما یادآور میشوند که تمام افکار منفی که در مغزتان وجود دارند را دور کنید.

برای هرتفکرمنفی دوگفته مثبت را ارائه دهید .مردم نکات منفی را بیشتراز نکات مثبت به خاطر می آورند .به منظور مقابله با این پدیده روانی دونکته مثبت رابه خودیادآوری کنید.

برگرفته از کتاب لاغری با قدرت فکر نویسنده :دوریس والد هلمرینگ و دایانا هلز

گرد آورنده :فاطمه سالاری

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید