یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

تاثیر مکمل چای سبز بر چاقی

تاثیر مکمل چای سبز بر چاقی

اثرات چای سبز در مطالعات مختلف ارزیابی شده است، اما به علت ناهمگنی هیچ توافقی حاصل نشده است. دوز مصرفی، نوع عصاره و مدت زمان مصرف عوامل اصلی در ایجاد ناهمگنی نتایج هستند. این یک  بررسی سیستماتیک و متا آنالیز است که کارایی و میزان دوز پاسخ چای سبز به کاهش وزن را ارزیابی می کند. نتایج ترکیبی با استفاده از مدل تصادفی نشان میدهدکه وزن بدن و شاخص توده بدنی پس از استفاده از چای سبز تغییر کرده است. کاهش دور کمر پس از مصرف چای سبز، در افراد مورد آزمایش مشاهده شده است.

زمانی که افراد دوز ۸۰۰ یا بیشتر از ۸۰۰ میلی گرم مصرف میکردند، در طی یک دوره ۱۲ هفته، کاهش دور کمر مشاهده شد. پس از ارزیابی دوز پاسخی مشاهده شد، هنگامی که دوز مصرف چای سبز به کمتر از ۵۰۰ میلی گرم در روز رسید، مدت زمان درمان، کاهش قابل توجهی داشت و به کمتر از ۱۲ هفته رسید.

استفاده از چای سبز میتواند با یک رژیم غذایی متعادل و سالم و ورزش منظم در مدیریت بیماران چاق، کمک کننده باشد. اعتقاد براین است که کاتچین ها و کافئین موجود در چای سبز در افزایش متابولیسم انرژی نقش دارند که ممکن است منجر به کاهش وزن شود.

اما بنابر مطالعات انجام شده مصرف چای سبز به تنهایی کاهش وزن چشمگیری ندارد ولی میتواند کمک کننده به درمان چاقی باشد.

منبع: Www.pubmed.com

Keywords: body mass index; dose-response; green tea; meta-analysis; obesity; weight.

کلمات کلیدی: شاخص توده بدنی، دوز پاسخی، چای سبز، متا آنالیز، چاقی، وزن

۲۰۲۰ Johnتاریخ:
ترجمه و تدوین:مریم ابویی مهریزی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی کلینیک بهکام

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید