یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

تعریف سلامت

تعریف سلامت
  • سلامت عبارتست از برخورداری آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی ونه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو.

تعریف طولانی سازمان جهانی بهداشت را میتوان  با دو کلمه سلامت = آسودگی

(سلامت اقلیم آسودگیست) بیان کرد.

  • سازمان جهانی بهداشت جهان یکی از نخستین آژانس های سازمان ملل متحد است و اساسنامه آن رسما در اولین روز بهداشت جهانی ( ۷آوریل سال ۱۹۴۸) زمانی که توسط ۲۶ کشور از اعضای سازمان ملل تصویب شد.
  • سازمان بهداشت جهانی اساس این اصل بود که همه ی افراد باید بتوانند حق خود را به بالاترین سطح ممکن از سلامت برسانند و سلامت « برای همه » بیش از ۷ دهه چشم انداز هدایت آن بوده است.

این همچنین انگیزه ای برای پیش برد سازمان در حال حاضر برای پشتیبانی از کشورهای در حال حرکت از سوی پوشش جهانی بهداشت(UHC) است. تجربه نشان داده است که زمانی که اراده سیاسی قوی است، پوشش بهداشت جهانی بدست می آید. بنابراین در این سالگرد ۷۰ ساله،  UHCاز رهبران جهان خواسته تا وعده هایی که با آنها با اهداف انکشامی پایدار رادر سال ۲۰۱۵ توافق کرده اند انجام بدهند و به اقدامات مشخص برای پیش برد سلامت همه ی مردم بپردازند این بدان معنی است که اطمینان حاصل شود که هرکس در هر کجا بتواند خدمات بهداشتی ضروری بدون نیاز به مشکلات مالی بدست آورد. این سازمان با تمرکز بر روی UHC از طریق یکسری رویدادهای تا ۲۰۱۸، با شروع روز جهانی بهداشت در ۷ آوریل با گفتگوهای جهانی و محلی در مورد راه های دستیابی سلامتی برای همه تمرکز بیشتری بر UHC خواهد داشت.

چرا پوشش بهداشت مهم است؟

کشورهایی که در UHC سرمایه گذاری می کنند سرمایه گذاری صحیحی در سرمایه انسانی خود را می دهند. در دهه های اخیر  UHC به عنوان یک استراتژی کلیدی برای پیشرفت نسبت به سایه هداف توسعه و پیشرفت مرتبط با سلامت پدید آمده است.

دسترسی به  مراقبت های بهداشتی ضروری و حفاظت مالی تنها باعث افزایش سلامتی و امید زندگی به مردم می شود بلکه از کشورهای دارای بیماری همه گیر محافظت می کنند و فقر را کاهش می دهند. خطر اطلاع به گرسنگی، ایجاد شغل، رشد اقتصادی و افزایش برابری جنسیتی را افزایش می دهد.

 

  • در طول سال ۲۰۱۸ هدف ما الهام بخش انگیزه و هدایت زینفعان UHC برای تعهد به UHC است. همانطور که مدیر کل گفته است هیچ کس نباید بین مرگ و مشکلات مالی یکی را انتخاب کند. ( هیچ کس نباید بین خرید دارو و خرید موادغذایی یکی را انتخاب کند.)

سلامتی برای همه، پوشش همگانی سلامت برای همه در هر مکان

Health for all

Universal health . every one  every when

 

منبع: world health orgunzition

اسم مقاله: WHO  campaign essentials for world health day 2018

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید