یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

شایعات تغذیه ای

شایعات تغذیه ای

هیچ نوع هورمونی، درهیچ کجای دنیا برای پرورش طیور تولید نمی شود

دکتر رفیعی پور: در هیچ کجای دنیا و توسط هیچ شرکت یا نهادی ، هورمون رشد برای طیور طراحی و تولید نمی شود و اینکه در فرآیند رشد مرغداریها هورمون رشد بکار می رود افسانه است و گویندگان بی اطلاع بعضا” از روی جهل و با اهداف خاص تجاری گوشت مرغ تولید داخل را متهم به استفاده از هورمون رشد می کنند.

تدوین: مریم ابوئی کارشناس تغذیه کلینیک بهکام

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید