یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

نقرس و بیماری های کلیوی

نقرس و بیماری های کلیوی

براساس یافته های قبلی این مطالعه بیان میکند که افراد مبتلا به نقرس به احتمال زیاد به بیماری های کلیوی دچار می شوند.
محققان در حال حاضر تعدادی از عوامل خطر ابتلا به بیماری های کلیوی(از جمله فشارخون بالا، دیابت، استعمال دخانیات)را ذکر کرده اند.

مطالعات حیوانی نشان داده است که افزایش اسید اوریک خون احتمال آسیب های کلیوی را افزایش میدهد.
در این مطالعه که شامل افراد مبتلا به هایپراوریسمی است دریافتند که مصرف داروهای کاهش دهنده اسیداوریک نیز، باعث کاهش شدت احتمال اختلال عملکرد کلیه میشود.

محققان فاکتور های مختلفی مانند فشارخون بالا، دیابت، بیماری قلبی، داروهای موثر بر عملکردکلیه،  سیگارکشدن و مصرف الکل را تحت کنترل قرار دادند، زیرا این فاکتور ها عواملی هستند که میتواند بر عملکرد کلیه تاثیر بگذارند و نتایج آزمایش را تغییر دهند.

نتایجی که طی تحقیقات بدست آمد به این صورت بود که افراد مبتلا به نقرس ۲۹% بیشتراز افراد بدون نقرس از ابتلا به بیماری های کلیوی پیشرفته برخوردارند.

نقرس یک عامل خطر مستقل برای پیشرفت بیماری های کلیوی و نارسایی کلیوی به حساب می آید.

تدوین: مریم ابوئی کارشناس تغذیه کلینیک بهکام

منابع:

www.medicalnewstoday
www.pabmed

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید