یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

چاقی و اضطراب

چاقی و اضطراب

چاقی و اضطراب دو  مشکل شایع سلامتی هستند و افزایش شاخص توده ی بدنی می تواند منجر به ایجاد اضطراب گردد.
هدف از این مطالعه متاآنالیز، بررسی افزایش شانس پیدایش علائم اضطراب در افراد چاق می باشد.
مقایسه بین چاقی، اضافه وزن و وزن طبیعی نشان داد که فراوانی اضطراب در افراد چاق و دارای اضافه وزن نسبت به افراد با وزن طبیعی بیشتر است. جنسیت، وزن، ارزیابی اضطراب، مدت زمان اضطراب و سن، فاکتور های مورد بررسی در این افراد بودند.
به طور کلی بنابر مطالعات انجام شده افراد چاق بیشتر در معرض این آسیب روانشناختی هستند.
نتایج مطالعات نشان می دهد که، به  شیوع علائم اضطراب در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن یا چاق باید توجه بیشتری کرد.
برای جلوگیری از مشکلات روانشناختی باید با برنامه غذایی صحیح و اصولی و همچنین فعالیت بدنی مناسب چاقی افراد را برطرف کرد و همچنین از ابتلای آنها به چاقی یا اضافه وزن جلوگیری کرد.

www.pubmed.com

Keywords: anxiety, body mass index, meta analysis,obesity,over weight

jun/2019 تاریخ :
کلمات کلیدی: اضطراب/ شاخص توده بدنی/ متاآنالیز/ چاقی/ اضافه وزن
ترجمه و تدوین:مریم ابویی مهریزی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی کلینیک بهکام

 

 

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید