یزد، خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، پلاک 95، کلینیک بهکام
09109001711-03531380141-03536281888

کمر درد

کمر درد

مطالعه ای از نوع مروری سیستماتیک متاآنالیز با هدف ارتباط بین اضافه وزن، چاقی و کمردرد انجام شده است.
جهت انجام این مطالعه و بررسی رابطه بین اضافه وزن، چاقی و کمر درد از پایگاه های داده  pubmed  و  EMBASE تا دسامبر ۲۰۱۵ استفاده شده است.
در این مطالعه فقط از مقالات با نوع مطالعات کوهورت و به زبان انگلیسی استفاده شده است و جهت آنالیز از نرم افزار آماری  STAT ورژن ۲۰ استفاده کردند

در نهایت ۱۰ مقاله کوهورت مورد مطالعه و آنالیز قرار گرفت. نسبت شانس odds ratio (0R) برای افراد با اضافه وزن و چاق نسبت به افراد با وزن طبیعی به تربیت ۱۵/۱ و ۳۶/۱ بود. یعنی شانس ابتلا به کمردرد در افراد چاق نسبت به افراد با وزن طبیعی بیشتر از شانس ابتلا به کمردرد در افراد با اضافه وزن نسبت به افراد با وزن طبیعی است. علاوه براین با افزایش BMI بروز کمردرد در هر دو جنس زن و مرد افزایش پیدا می کند.
در نهایت اینکه اضافه وزن و چاقی از عوامل خطر ابتلا به کمردرد در مردان و زنان است و حفظ وزن یکی از عوامل جلوگیری از بروز  LBP است.

منبع:
www.pubmed.com
تاریخ:   Feb / 2018
Keywords:  obesity; low back pain; meta-analysis; overweight; BMI
کلمات کلیدی: چاقی، کمر درد، متاآنالیز، اضافه وزن، شاخص توده بدنی
ترجمه و تدوین: مریم ابویی مهریزی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی کلینیک بهکام

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید